Huisartsenpraktijk Winssen is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0487-521418; Spoednummer: 0487-522224
Telefoonnummer: 0487-521418; Spoednummer: 0487-522224
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Praktijkondersteuner

De werkzaamheden in de huisartsenpraktijk zijn in de laatste jaren sterk toegenomen. Oorzaken hiervan zijn een toename van de vergrijzing en de uitbreiding preventieve taken. Om al deze taken goed te kunnen blijven uitvoeren is ondersteuning onmisbaar geworden. Mw Willemien Klomp - Romeijn en mw Tineke van der Venne- Gouda zijn werkzaam in de praktijk. Een belangrijke taak van onze praktijkondersteuners is het begeleiden van patiënten met chronische ziekten bv suikerziekte, longziekte en hart-vaatziekte. Zij zijn vier dagen per week aanwezig in de praktijk en hebben eigen spreekuren. Er vindt dagelijks overleg plaats met de huisartsen over behandeling en beleid.