Huisartsenpraktijk Winssen is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0487-521418; Spoednummer: 0487-522224
Telefoonnummer: 0487-521418; Spoednummer: 0487-522224
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Telefoon

 

Telefonische bereikbaarheid

Spoed: 0487 - 52 22 24

Telefoon: 0487 - 52 14 18

Receptenlijn: 0487- 52 37 71

Fax: 0487 - 52 50 99

Als u de praktijk belt wordt u verbonden met een automatische beantwoorder. U krijgt een keuzemenu.

  • Toets 1: voor spoed
  • Toets 2: voor assistente
  • Toets 3: voor intercollegiaal overleg
  • Toets 4: voor herhaalrecepten

De assistente zal u vragen waar u voor komt, dit doet ze om een inschatting te kunnen maken van de urgentie van uw probleem en om te kijken hoeveel tijd nodig is voor het consult. Zij is ook opgegeleid om in bepaalde situaties medische adviezen te geven eventueel na overleg met uw behandelend arts.  Heeft u meerdere vragen of schat u in meer tijd nodig te hebben dan 10 minuten voor het consult, wilt u dit dan tevoren aangeven?